COVID-19

Cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua COVID-19

Trận chiến chống lại COVID-19 của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, chủ động hơn, ở địa phương và quốc gia. Việc chuẩn bị sẵn sàng trong các bệnh viện, trường học và các chương trình hỗ trợ công cộng chưa bao giờ quan trọng hơn thế. 

Với tư cách là người đại diện của bạn, tôi sẽ tiếp tục vận động cho các nguồn tài trợ thiết yếu và các hành động cần thiết để bảo vệ tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta cần sát cánh cùng nhau để hỗ trợ giáo viên, nhân viên y tế, chủ doanh nghiệp và những người có nguy cơ mắc bệnh. Chúng ta cần phải hành động ngay hôm nay. Chúng ta cần tiếp tục xây dựng cộng đồng này trong tương lai.


Quy trình sàng lọc trực tuyến

Bước 1: Sàng lọc trực tuyến

Khi bạn đã trải qua quá trình sàng lọc trực tuyến và được coi là "có nguy cơ", bạn sẽ nhận được một mã duy nhất và một số điện thoại để gọi.

Sử dụng công cụ tự đánh giá Sức khỏe Cộng đồng Quận Houston và Harris để xem liệu bạn có đủ tiêu chuẩn để kiểm tra hay không: https://checkforcorona.com/harris-county#/welcome

Bước 2: Tư vấn qua điện thoại

Gọi đến số đã cho và hoàn tất tư vấn qua điện thoại. Nếu được coi là "có nguy cơ", bạn sẽ được cung cấp một mã duy nhất khác và thông tin về nơi thực hiện bài kiểm tra đầu tiên của bạn.

Bước 3: Cơ sở thử nghiệm

Tiếp tục đến cơ sở thử nghiệm vào thời gian đã định của bạn. Đảm bảo mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh và các thông tin khác theo yêu cầu của chuyên gia sàng lọc y tá của bạn.

Bạn có thể gọi đến đây theo số: 832-927-7575

Tiếng Việt
English Español Tiếng Việt