Tham gia

Với sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi có thể làm cho cộng đồng của mình trở thành một nơi an toàn hơn, tươi đẹp hơn và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người sống, làm việc và vui chơi tại đây. Chúng tôi rất muốn bạn tham gia vào nhóm của chúng tôi theo cách phù hợp với bạn. Sự đóng góp của bạn - cho dù đó là đóng góp tiền bạc hay thời gian của bạn, tổ chức một sự kiện hay truyền bá thông tin trong mạng cục bộ của bạn - đều được đánh giá rất cao. Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể tham gia và hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng tốt hơn!

Quyên góp

Để chạy một chiến dịch thành công cần có nguồn lực. Sự đóng góp hào phóng của bạn sẽ giúp đảm bảo rằng chúng tôi có đủ tiền cần thiết để thực hiện một chiến dịch hiệu quả.


Tình nguyện viên


sự kiện sắp tới

Tiếng Việt
English Español Tiếng Việt